YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tiền tệ ra đời là do:

  • A. Quá trình phát triển lâu dài của sản xuất hàng hóa.
  • B. Quá trình phát triển lâu dài của sản xuất và trao đổi hàng hóa.
  • C. Quá trình phát triển lâu dài của lưu thông hàng hóa.
  • D. Quá trình phát triển lâu dài của sản xuất và phân phối  hàng hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94409

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA