AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến bộ xã hội được thể hiện ở các mặt cơ bản:

  • A. Tiến bộ chính trị-xã hội; đời sống văn hóa, tinh thần được nâng cao.
  • B. Tiến bộ kinh tế; đời sống văn hóa, tinh thần được nâng cao.
  • C. Tiến bộ kinh tế; tiến bộ chính trị-xã hội.
  • D. Tiến bộ kinh tế; tiến bộ chính trị-xã hội; đời sống văn hóa, tinh thần được nâng cao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA