AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giá trị sức lao động được đo lường gián tiếp bằng:

  • A. Giá trị những tư liệu sản xuất để nuôi sống người lao động.
  • B. Giá trị những tư liệu tiêu dùng để nuôi sống người lao động.
  • C. Giá cả những tư liệu tiêu dùng để nuôi sống người lao động.
  • D. Giá trị những tư liệu tiêu dùng để nuôi sống nhà tư bản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>