• Câu hỏi:

  Tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế là:

  • A. Giống nhau, có liên hệ với nhau.
  • B. Giống nhau.
  • C. Không có liên hệ với nhau.
  • D. Khác nhau, nhưng có liên hệ với nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC