AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lao động giản đơn và lao động phức tạp là:

  • A. Hai loại lao động giống nhau.
  • B. Cùng loại lao động.
  • C. Hai loại lao động khác nhau.
  • D. Hai loại công việc khác nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA