• Câu hỏi:

  Thời gian lao động xã hội cần thiết là:

  • A. Thời gian lao động cao nhất của các nhà sản xuất cùng một loại hàng hóa trên thị trường.
  • B. Thời gian lao động trung bình của các nhà sản xuất các loại hàng hóa trên thị trường.
  • C. Thời gian lao động giản đơn của các nhà sản xuất cùng một loại hàng hóa trên thị trường.
  • D. Thời gian lao động trung bình của các nhà sản xuất cùng một loại hàng hóa trên thị trường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC