AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tăng năng suất lao động và tăng cường độ lao động có điểm giống nhau là:

  • A. Đều làm cho số lượng sản phẩm tăng lên trong cùng một đơn vị.
  • B. Đều làm cho giá cả sản phẩm tăng lên trong cùng một đơn vị thời gian.
  • C. Đều làm cho chất lượng sản phẩm tăng lên trong cùng một đơn vị thời gian.
  • D. Đều làm cho số lượng sản phẩm tăng lên trong cùng một đơn vị thời gian.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>