AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quy luật kinh tế và chính sách kinh tế là:

  • A. Khác nhau.
  • B. Khác nhau nhưng có quan hệ với nhau.
  • C. Đồng nhất với nhau.
  • D. Cả a và b

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>