• Câu hỏi:

  Ngoài giá trị, giá cả thị trường còn phụ thuộc vào:

  • A. cạnh tranh.
  • B. cạnh tranh, sức mua của đồng tiền.
  • C. cạnh tranh, cung cầu, sức mua của đồng tiền.
  • D. cạnh tranh, cung cầu, sức mua của đồng tiền, giá trị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC