• Câu hỏi:

  Chỉ  số phát triển con người ( HDI) bao gồm các tiêu chí:

  • A. Tuổi thọ bình quân; thành tựu giáo dục; thu nhập bình quân đầu người.
  • B. Tuổi thọ bình quân; thu nhập bình quân đầu người.
  • C. Tuổi thọ bình quân; thành tựu giáo dục.
  • D. Thành tựu giáo dục; thu nhập bình quân đầu người.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC