YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chỉ  số phát triển con người ( HDI) bao gồm các tiêu chí:

  • A. Tuổi thọ bình quân; thành tựu giáo dục; thu nhập bình quân đầu người.
  • B. Tuổi thọ bình quân; thu nhập bình quân đầu người.
  • C. Tuổi thọ bình quân; thành tựu giáo dục.
  • D. Thành tựu giáo dục; thu nhập bình quân đầu người.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94384

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA