AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tái sản xuất mở rộng bao gồm hai hình thức là:

  • A. Tái sản xuất mở rộng và tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu.
  • B. Tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng và tái sản xuất mở rộng theo chiều ngang.
  • C. Tái sản xuất mở rộng theo quy mô và tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu.
  • D. Tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng và tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA