AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tái sản xuất của cải vật chất được xem xét trên cả hai mặt:

  • A. Giá trị và hiện vật.
  • B. Giá trị và giá cả.
  • C. Giá trị và giá trị sử dụng.
  • D. Giá trị và hàng hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>