• Câu hỏi:

  Các hình thức cơ bản của địa tô tư bản chủ nghĩa là:

  • A. Địa tô chênh lệch I; Địa tô chênh lệch II.
  • B. Địa tô tuyệt đối; địa tô độc quyền.
  • C. Địa tô chênh lệch; địa tô tuyệt đối; địa tô độc quyền.
  • D. Địa tô chênh lệch; địa tô độc quyền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC