YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các hình thức cơ bản của địa tô tư bản chủ nghĩa là:

  • A. Địa tô chênh lệch I; Địa tô chênh lệch II.
  • B. Địa tô tuyệt đối; địa tô độc quyền.
  • C. Địa tô chênh lệch; địa tô tuyệt đối; địa tô độc quyền.
  • D. Địa tô chênh lệch; địa tô độc quyền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94516

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA