• Câu hỏi:

  Tái sản xuất sức lao động bao gồm hai mặt:

  • A. Hiệu quả và chất lượng.
  • B. Cơ cấu và chất lượng.
  • C. Số lượng và cơ cấu.
  • D. Số lượng và chất lượng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC