• Câu hỏi:

  Bản chất lợi nhuận và giá trị thặng dư đều là:

  • A. Lao động cụ thể của công nhân.
  • B. Lao động không công của công nhân.
  • C. Lao động trừu tượng của công nhân.
  • D. Lao động phức tạp của công nhân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC