YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lượng giá trị của hàng hóa được đo lường bằng:

  • A. Thời gian lao động cá biệt cần thiết.
  • B. Thời gian lao động giản đơn.
  • C. Thời gian lao động xã hội cần thiết.
  • D. Thời gian lao động cần thiết.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94399

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA