• Câu hỏi:

  Lượng giá trị của hàng hóa được đo lường bằng:

  • A. Thời gian lao động cá biệt cần thiết.
  • B. Thời gian lao động giản đơn.
  • C. Thời gian lao động xã hội cần thiết.
  • D. Thời gian lao động cần thiết.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC