AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa:

  • A. Phân công lao động xã hội; phân công lao động quốc tế.
  • B. Phân công lao động xã hội; sự phụ thuộc về kinh tế giữa những người sản xuất.
  • C. Phân công lao động quốc tế; sự tách biệt tương đối về kinh tế giữa những người sản xuất.
  • D. Phân công lao động xã hội; sự tách biệt tương đối về kinh tế giữa những người sản xuất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>