YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chi phí sản xuất TBCN:

   

  • A. Bằng giá trị hàng hóa.
  • B. Lớn hơn giá trị hàng hóa.
  • C. Nhỏ hơn giá trị hàng hóa.
  • D. Cả a và c.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94475

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA