AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thời gian chu chuyển của tư bản bằng...

  • A. Thời gian sản xuất + thời gian bán hàng.
  • B. Thời gian sản xuất + thời gian lưu thông.
  • C. Thời gian dự trữ sản xuất + thời gian lưu thông.
  • D. Thời gian sản xuất + thời gian tiếp thị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>