AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa phản ánh:

  • A. Tính chất tư nhân và tính chất lao động.
  • B. Tính chất tư nhân và tính chất xã hội.
  • C. Tính chất tư nhân và tính chất sử dụng.
  • D. Tính chất tư nhân và tính chất xã hội tiêu dùng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>