AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tỷ suất giá trị thặng dư (m’) là:

  • A. Tỷ lệ phần trăm giữa lượng giá trị thặng dư và tư bản bất biến.
  • B. Tỷ lệ phần trăm giữa lượng tư bản bất biến và tư bản khả biến.
  • C. Tỷ lệ phần trăm giữa lượng giá trị thặng dư và tư bản khả biến.
  • D. Tỷ lệ phần trăm giữa lượng sản phẩm thặng dư và tư bản khả biến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>