YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Công thức của lưu thông hàng hóa khi tiền làm môi giới trong trao đổi là:

  • A. T – H – T.
  • B. T – H – T’.
  • C. H – T – H.
  • D. Cả a và b.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94413

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA