• Câu hỏi:

  Sản xuất giá trị thặng dư là:

  • A. Quy luật tương đối của CNTB.
  • B. Quy luật tuyệt đối của CNTB.
  • C. Quy luật cá biệt của CNTB.
  • D. Quy luật đặc biệt của CNTB.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC