• Câu hỏi:

  Tăng năng suất lao động và tăng cường độ lao động là:

  • A. Khác nhau nhưng có điểm giống nhau.
  • B. Khác nhau hoàn toàn.
  • C. Giống nhau.
  • D. Cả a và c.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC