YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các khâu của quá trình tái sản xuất bao gồm:

  • A. Sản xuất – trao đổi – phân chia – tiêu dùng.
  • B. Sản xuất – phân phối – lưu thông – tiêu dùng.
  • C. Sản xuất – phân phối – trao đổi – tiêu dùng.
  • D. Sản xuất – phân phối – phân chia – tiêu dùng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94374

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA