• Câu hỏi:

  Các khâu của quá trình tái sản xuất bao gồm:

  • A. Sản xuất – trao đổi – phân chia – tiêu dùng.
  • B. Sản xuất – phân phối – lưu thông – tiêu dùng.
  • C. Sản xuất – phân phối – trao đổi – tiêu dùng.
  • D. Sản xuất – phân phối – phân chia – tiêu dùng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC