YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cạnh tranh trong nội bộ ngành sẽ:

  • A. Hình thành lợi nhuận bình quân.
  • B. Hình thành giá trị thị trường của hàng hóa.
  • C. Hình thành giá cả thị trường của hàng hóa.
  • D. Cả a và b.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94484

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA