• Câu hỏi:

  Lượng lợi nhuận có thể là:

  • A. Bằng, hoặc thấp hơn lượng giá trị thặng dư.
  • B. Cao hơn hoặc thấp hơn lượng giá trị thặng dư.
  • C. Bằng, cao hơn hoặc thấp hơn lượng giá trị thặng dư.
  • D. Bằng, hoặc cao hơn lượng giá trị thặng dư.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC