YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lượng lợi nhuận có thể là:

  • A. Bằng, hoặc thấp hơn lượng giá trị thặng dư.
  • B. Cao hơn hoặc thấp hơn lượng giá trị thặng dư.
  • C. Bằng, cao hơn hoặc thấp hơn lượng giá trị thặng dư.
  • D. Bằng, hoặc cao hơn lượng giá trị thặng dư.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94480

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA