AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tăng cường độ lao động không làm thay đổi:

  • A. Giá cả của một đơn vị hàng hóa.
  • B. Lượng giá trị của các hàng hóa.
  • C. Giá trị trao đổi của một đơn vị hàng hóa.
  • D. Lượng giá trị của một đơn vị hàng hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>