• Câu hỏi:

  Hao mòn tư bản cố định có các loại nào hình nào?

  • A. Hao mòn tự nhiên và hao mòn vô hình.
  • B. Hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình.
  • C. Hao mòn hữu hình và hao mòn vật chất.
  • D. Hao mòn hữu hình và hao mòn do sử dụng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC