• Câu hỏi:

  Tăng trưởng kinh tế là:

  • A. Mức gia tăng của hàng hóa năm sau so với năm trước.
  • B. Mức gia tăng PIC hoặc GDP của năm sau so với năm trước.
  • C. Mức gia tăng GNP hoặc GDP của năm sau so với năm trước.
  • D. Mức gia tăng GNP hoặc GPP của năm sau so với năm trước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC