YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tăng trưởng kinh tế là:

  • A. Mức gia tăng của hàng hóa năm sau so với năm trước.
  • B. Mức gia tăng PIC hoặc GDP của năm sau so với năm trước.
  • C. Mức gia tăng GNP hoặc GDP của năm sau so với năm trước.
  • D. Mức gia tăng GNP hoặc GPP của năm sau so với năm trước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94379

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA