• Câu hỏi:

  Giá trị thặng dư siêu ngạch là giá trị thặng dư có được do:

  • A. Giá cả cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trị xã hội.
  • B. Giá trị cá biệt của hàng hóa bằng giá trị xã hội.
  • C. Giá trị xã hội của hàng hóa thấp hơn giá trị cá biệt.
  • D. Giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trị xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC