YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giá cả sản xuất bằng:

  • A. Chi phí sản xuất cộng tỷ suất lợi nhuận bình quân.
  • B. Chi phí sản xuất cộng giá trị thặng dư.
  • C. Chi phí sản xuất cộng lợi nhuận.
  • D. Chi phí sản xuất cộng lợi nhuận bình quân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94494

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA