YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chu kỳ khủng hoảng kinh tế trong CNTB bao gồm:

  • A. Khủng hoảng – suy giảm – phục hồi – hưng thịnh.
  • B. Khủng hoảng – tiêu điều – phục hồi – hưng thịnh.
  • C. Khủng hoảng – tiêu điều – suy giảm – hưng thịnh.
  • D. Suy giảm – tiêu điều – phục hồi – hưng thịnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA