YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lượng tỷ suất lợi nhuận là:

  • A. Luôn luôn nhỏ hơn giá trị thặng dư.
  • B. Luôn luôn lớn hơn tỷ suất giá trị thặng dư.
  • C. Luôn luôn bằng tỷ suất giá trị thặng dư.
  • D. Luôn luôn nhỏ hơn tỷ suất giá trị thặng dư.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94482

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA