• Câu hỏi:

  Lượng tỷ suất lợi nhuận là:

  • A. Luôn luôn nhỏ hơn giá trị thặng dư.
  • B. Luôn luôn lớn hơn tỷ suất giá trị thặng dư.
  • C. Luôn luôn bằng tỷ suất giá trị thặng dư.
  • D. Luôn luôn nhỏ hơn tỷ suất giá trị thặng dư.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC