• Câu hỏi:

  Động cơ chủ yếu của tích lũy tư bản là:

  • A. Quy luật kinh tế cơ bản của CNTB – quy luật giá trị thặng dư.
  • B. Quy luật kinh tế cơ bản của CNTB - quy luật giá trị .
  • C. Quy luật kinh tế cơ bản của CNTB - quy luật sản phẩm thặng dư.
  • D. Quy luật kinh tế cơ bản của CNTB - quy luật lao động thặng dư.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC