AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ngày lao động của công nhân gồm những phần nào?

  • A. Thời gian lao động giản đơn và thời gian lao động thặng dư.
  • B. Thời gian lao động phức tạp và thời gian lao động thặng dư.
  • C. Thời gian lao động cần thiết và thời gian lao động thặng dư.
  • D. Cả a và b.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>