AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nghiên cứu tái sản xuất tư bản xã hội, K. Marx chia nền kinh tế ra làm hai khu vực là:

  • A. KVI: sản xuất hàng công nghiệp; KVII: sản xuất tư liệu tiêu dùng.
  • B. KVI: sản xuất tư liệu sản xuất; KVII: sản xuất hàng nông nghiệp.
  • C. KVI: sản xuất tư liệu sản xuất; KVII: sản xuất tư liệu tiêu dùng.
  • D. KVI: sản xuất máy móc; KVII: sản xuất tư liệu tiêu dùng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>