AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sản xuất hàng hóa và sản xuất tự cấp, tự túc là:

  • A. Khác nhau.
  • B. Giống nhau.
  • C. Làm tiền đề cho nhau.
  • D. Phụ thuộc nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>