• Câu hỏi:

  Quy luật giá trị vận động thông qua:

  • A. Giá trị thị trường.
  • B. Giá cả thị trường.
  • C. Giá trị trao đổi.
  • D. Trao đổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC