• Câu hỏi:

  Khi hình thành lợi nhuận bình quân sẽ dẫn đến:

  • A. Hình thành giá trị thị trường.
  • B. Hình thành chi phí sản xuất.
  • C. Hình thành giá cả sản xuất.
  • D. Hình thành giá trị hàng hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC