YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lao động cụ thể và lao động trừu tượng là:

  • A. Hai mặt của cùng một sản phẩm.
  • B. Hai mặt của cùng một hàng hóa.
  • C. Hai loại lao động khác nhau.
  • D. Hai mặt của cùng một lao động sản xuất hàng hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94397

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA