AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giữa cung và cầu tồn tại mối quan hệ biện chứng, sự tác động giữa chúng hình thành nên:

  • A. giá trị cân bằng ( giá trị thị trường).
  • B. giá cả cân bằng ( giá cả thị trường).
  • C. giá cả hàng hóa.
  • D. Cả a và c.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>