• Câu hỏi:

  Giá trị thặng dư tuyệt đối là giá trị thặng dư có được do:

  • A. Kéo dài ngày lao động và tăng năng suất lao động.
  • B. Kéo dài ngày lao động và tăng cường độ lao động.
  • C. Kéo dài ngày lao động và tăng thời gian lao động.
  • D. Rút ngắn ngày lao động và tăng cường độ lao động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC