YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phân công lao động xã hội là:

  • A. Sự phân chia xã hội thành các ngành nghề khác nhau của nền sản xuất xã hội.
  • B. Sự phân chia lao động xã hội thành các vùng khác nhau của nền sản xuất xã hội.
  • C. Sự phân chia lao động xã hội thành các ngành nghề khác nhau của nền sản xuất xã hội.
  • D. Sự phân chia lao động quốc gia thành các ngành nghề khác nhau của nền sản xuất xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94390

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA