• Câu hỏi:

  Cạnh tranh kinh tế là:

  • A. Sự đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế, nhằm giành chi phí tối đa cho mình.
  • B. Sự đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế, nhằm giành lợi ích tối đa cho mình.
  • C. Sự đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế, nhằm giành thị phần tối đa cho mình.
  • D. Sự đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC