YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giá trị thặng dư là:

  • A. Phần giá trị dôi ra ngoài giá trị sử dụng sức lao động, là lao động không công của công nhân.
  • B. Phần giá trị dôi ra ngoài giá trị sức lao động, là lao động không công của công nhân.
  • C. Phần giá trị dôi ra ngoài giá trị hàng hóa, là lao động không công của công nhân.
  • D. Phần giá trị dôi ra ngoài lao động, là lao động không công của công nhân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94425

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA