YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giá trị hàng hóa là:

  • A. Hao phí lao động xã hội của người tiêu dùng hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.
  • B. Hao phí xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.
  • C. Hao phí lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.
  • D. Hao phí lao động cá biệt của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94393

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA