YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Kinh tế chính trị nghiên cứu quan hệ sản xuất trong sự tác động qua lại với:

  • A. Lực lượng sản xuất và cơ sở hạ tầng.
  • B. Lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng.
  • C. Lực lượng sản xuất và quy luật kinh tế.
  • D. Lực lượng sản xuất và chính sách kinh tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94352

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA