• Câu hỏi:

  Kinh tế chính trị nghiên cứu quan hệ sản xuất trong sự tác động qua lại với:

  • A. Lực lượng sản xuất và cơ sở hạ tầng.
  • B. Lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng.
  • C. Lực lượng sản xuất và quy luật kinh tế.
  • D. Lực lượng sản xuất và chính sách kinh tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC