• Câu hỏi:

  Sự phát triển của các hình thái giá trị bao gồm:

   

  • A. Hình thái giá trị giản đơn; hình thái giá trị chung; hình thái tiền tệ.
  • B. Hình thái giá trị giản đơn; hình thái giá trị thu hẹp; hình thái giá trị chung; hình thái tiền tệ.
  • C. Hình thái giá trị giản đơn; hình thái giá trị mở rộng; hình thái giá trị chung; hình thái tiền tệ.
  • D. Hình thái giá trị mở rộng; hình thái giá trị chung; hình thái tiền tệ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC