YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự phát triển của các hình thái giá trị bao gồm:

   

  • A. Hình thái giá trị giản đơn; hình thái giá trị chung; hình thái tiền tệ.
  • B. Hình thái giá trị giản đơn; hình thái giá trị thu hẹp; hình thái giá trị chung; hình thái tiền tệ.
  • C. Hình thái giá trị giản đơn; hình thái giá trị mở rộng; hình thái giá trị chung; hình thái tiền tệ.
  • D. Hình thái giá trị mở rộng; hình thái giá trị chung; hình thái tiền tệ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94410

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA