YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguồn gốc chủ yếu của tích lũy tư bản là:

  • A. Sản phẩm thặng dư.
  • B. Tiền huy động.
  • C. Giá trị thặng dư.
  • D. Tiền đi vay.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94442

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA