• Câu hỏi:

  Nguồn gốc chủ yếu của tích lũy tư bản là:

  • A. Sản phẩm thặng dư.
  • B. Tiền huy động.
  • C. Giá trị thặng dư.
  • D. Tiền đi vay.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC